EU Kids Online III.

EU Kids Online III.

2011 őszén a Safer Internet Programme támogatásával elindult az EU Kids Online III projekt, amely célját tekintve szerves folytatása a korábbi két projektnek. A 2011-2013 között zajló munka során a cél a gyerekek internethasználati jellegzetességeinek, illetve az ezekhez kapcsolódó kockázatok és veszélyes minél mélyebb, komplexebb megértése.

A projekt keretében folytatódik annak az európai tudásbázisnak a létrehozása, amely összegyűjti és elemzi, illetve egy kereshető adatbázisban a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi a résztvevő több tucat országban az elmúlt években megjelent kutatások tapasztalatait.

Ezen kívül számos olyan „short report” megírására kerül sor, amely egy-egy résztémára fókuszálva szolgál majd fontos információkkal, összefüggésekkel a szakpolitikai és üzleti döntéshozók, illetve média és a közvélemény számára.

Az EU Kids Online III projekt egyik legfontosabb részfeladata egy többféle módszertant is alkalmazó kvalitatív kutatás lebonyolítása a résztvevő országok többségében. A cél a korábbi kérdőíves kutatás során megismert trendek és összefüggések mélyebb vizsgálata, az ok-okozati összefüggések minél alaposabb megértése.

Emellett a projekt keretében 2013-ban jelenik meg a Nordicom gondozásában az a policy-fókuszú tanulmánykötet, amely részletesen elemzi majd a téma szakpolitikai aspektusait, a különböző szereplők (pl. állam, vállalatok, civil szervezetek, média, stb.) stratégiáit, feladatait, lehetőségeit.

Az EU Kids Online III projekt kvalitatív kutatási szakasza az alábbi tágan értelmezett kérdésekre keresi a választ:

  1. Mit tartanak a gyerekek az internethasználat során negatívnak vagy potenciálisan problémásnak?
  2. Milyen hatása és következménye lehet az ilyen negatív tapasztalatoknak?
  3. Hogyan vélekednek azokról a dolgokról, amelyeket a szülők potenciálisan problémásnak tartanak?
  4. Mit tesznek a gyerek annak érdekében, hogy elkerüljék ezeket a negatív tapasztalatokat?
  5. Mit tehetnek a gyerekek azután, hogy negatív tapasztalatokkal szembesülnek?
  6. A gyerekek szempontjából melyek a legjobb stratégiák az ilyen helyzetek kezelésére?