EU Kids Online II.

EU Kids Online II.

Nemzetközi kutatás a gyerekek internethasználati szokásairól, a kockázatokról és veszélyekről

A digitális technológiák fejlődésével és terjedésével párhuzamosan egyre fontosabbá válik annak a vizsgálata, hogy megértsük a gyermekekre és a családokra leselkedő veszélyek és kockázatok komplex természetét. 2007-ben alakult meg az az európai kutatási hálózat, amely EU Kids Online néven első ízben kezdte el vizsgálni a nemzetközi összehasonlításban és tudományos szakszerűséggel az internetnek a legfiatalabb generációkra gyakorolt hatását

Az EU Kids Online I projekt 2007-2009 között első ízben gyűjtötte össze és elemezte a fiatal korosztályok internethasználatával (elsősorban ennek veszélyeivel és kockázataival) kapcsolatos kutatásokat. Ennek tapasztalataira alapozva 2009 és 2011 között az EU Kids Online II projekt keretében átfogó európai vizsgálat zajlott a 9 és 16 év közötti fiatalok, illetve szüleik részvételével. A projekt célja azt volt, hogy nemzetközi viszonylatban is összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésünkre az európai gyermekek internethasználati szokásaival, illetve az ezzel járó veszélyekkel és kockázatokkal kapcsolatban.

A huszonöt ország részvételével zajló kutatást a London School of Economics (LSE) koordinálta, a munkát a téma nemzetközileg elismert szakértője, Sonja Livingstone irányította. Az EU Kids Online II kutatási együttműködés magyarországi partnere az ITHAKA Nonprofit Kft., a kutatás hazai vezetője pedig Ságvári Bence és Galácz Anna volt.

EU Kids Online logo

A két év alatt megvalósuló projekt arra kereste a választ, hogy az Európában élő gyerekek milyen kockázatokkal, veszélyekkel találkozhatnak és találkoznak az interneten, és hogy ezeket hogyan tudják maguk, illetve szüleik segítségével kezelni. Az eredmények segítségével mind az érintettek, a média, a telekommunikációs vállalatok és a szakpolitikai döntéshozók is végre pontos, mítoszoktól és elfogultságoktól mentes, megbízható nemzetközi adatokon alapuló képet kaphattak a veszélyek és egyben a lehetőségek valós nagyságáról és természetéről.

Kifejezetten a magyarországi helyzet részletes bemutatására és elemzésére 2011 nyarán a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megrendelésére az ITHAKA munkatársai elkészítették az EU Kids Online Magyar Nemzeti Jelentést.

Az európai kutatási együttműködés keretében 2010 őszén jelent meg az első nagy átfogó kutatási jelentés, amelyet azóta több tematikus részelemzés követett.

Az EU Kids Online II projekt lezárásaként 2012. július 18-án jelenik meg az a tanulmánykötet, amely alighanem az eddigi legátfogóbb empirikus alapokon nyugvó tudományos munka a gyerekek internethasználatával, illetve ennek kockázataival kapcsolatban. A kötetben magyar részről Ságvári Bence és Galácz Anna írt közös tanulmányt azokról a stratégiákról, amelyek segítségével a gyerekek kezelik az internethasználat során felmerülő kockázatos és veszélyes helyzeteket.

EU_Kids_Online_book_cover