Rólunk

Rólunk

Az ITHAKA mint önálló szervezet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán 2001-ben létrehozott Információs Társadalom és Hálózatkutató Központ kutatócsoport tagjaiból alakult. Az egyetemi kutatócsoport célja az információs kor társadalmi változásainak magas szintű, szociológiai megközelítésű vizsgálata volt. Az ITHAKA Kht. 2004-es megalakulásakor ezt a célkitűzést vitte tovább, kiegészítve azt kvalitatív és kvantitatív kutatási technikák magas szintű alkalmazásával és az eredményeken nyugvó rugalmas tanácsadási szolgáltatásokkal.

A kutatási témák elsősorban az információs társadalom változásainak kulcsterületei: a digitális megosztottságok, az innovatív, új technológiák befogadói közege, a gazdasági szervezetek változásai, a mobilkommunikáció hatásai, közösségi média, online hálózatok stb.

Az ITHAKA Nonprofit Kft. az elmúlt években számos megrendelővel sikerrel működött együtt kutatási, piackutatási, illetve tanácsadási munkákban. Partnereink közt egyaránt megtalálhatók állami intézmények és piaci cégek. Az előbbi kategóriában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, illetve a Nemzeti Hírközlési Hatóság, később Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára készítettünk felméréseket, elemzéseket és dolgoztunk ki közpolitikai javaslatokat. A piaci szférában elsősorban pénzintézetek, médiacégek és távközlési vállalatok számára végeztünk piackutatásokat. Jelenleg is érvényes keretszerződésünk van a Magyar Telekommal, aminek keretében elsősorban üzletfejlesztési, K+F és marketing-kommunikációs témákban végeztünk kreatív módszertanú piac- és trendelemzéseket.

Az ITHAKA Nonprofit Kft. munkatársai 2001 óta vesznek részt a World Internet Project (WIP) magyarországi kutatásában, 2006 óta pedig a teljes projektet cégünk vezeti. A WIP egy olyan nagymintás, országosan reprezentatív kutatás, amelynek kivitelezése során az ilyen jellegű vizsgálatok minden fázisában komoly tapasztalatot szerezhettünk. A magyarországi kutatócsoport emellett a WIP nemzetközi összehasonlító vizsgálatsorozatának módszertani felelőse, ami a további gyakorlatot eredményezett a különösen nagy adatbázisok kezelésében, adatbázis-tisztításban és -rendszerezésben, valamint nemzetközi adatelemzésben.

EU Kids Online logoAz ITHAKA 2009 óta tagja az EU Kids Online nemzetközi kutatási projekt-konzorciumnak. Ennek keretében 2010-ben Európa 25 országában végeztünk egy kvantitatív kutatást a gyerekek és fiatalok internethasználati szokásaival kapcsolatban.

Az ITHAKA Nonprofit Kft. legfontosabb tevékenysége a változatos és innovatív módszereket használó, társadalomtudományos megalapozottságú kutatás, illetve az ezeken az eredményeken nyugvó célvezérelt tanácsadás. Kutatásaink fókuszát a tágan értelmezett információs társadalommal kapcsolatos területek jelentik.