Szolgáltatások

Szolgáltatások

Fő tevékenységi területek: Kutatások megtervezése, operacionalizálása és lebonyolítása. Ezen belül az alábbi lépések kivitelezése: Kvantitatív kutatás: személyes, telefonos és online adatfelvételek megtervezése, az eredmények kiértékelése, piackutatások lebonyolítása Kvalitatív kutatás: fókuszcsoportos, desk-research kutatás, interjúfelvétel és elemzés, forráselemzés, dokumentum- és tartalomelemzés, trendelemzések Tanácsadás Célvezérelt tanácsadási tevékenység akár a megelőző kutatások, akár rendelkezésre bocsájtott adatok, dokumentumok alapján. A […]

Fő tevékenységi területek:

Kutatások megtervezése, operacionalizálása és lebonyolítása. Ezen belül az alábbi lépések kivitelezése:

  • Kvantitatív kutatás: személyes, telefonos és online adatfelvételek megtervezése, az eredmények kiértékelése, piackutatások lebonyolítása
  • Kvalitatív kutatás: fókuszcsoportos, desk-research kutatás, interjúfelvétel és elemzés, forráselemzés, dokumentum- és tartalomelemzés, trendelemzések

Tanácsadás

  • Célvezérelt tanácsadási tevékenység akár a megelőző kutatások, akár rendelkezésre bocsájtott adatok, dokumentumok alapján.
  • A tanácsadás vonatkozhat termékfejlesztési, marketing és kommunikációs témákra, konkrét projektek megtervezésére és lebonyolítására, vagy közpolitikai programok kialakítására.